UNESCO:n biosfäärialueet

Mitä biosfäärialueet ovat?

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen malli- ja oppimisalueita. Niiden toimintaa koordinoi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco vuonna 1971 perustetulla Man and Biosphere (MAB) -ohjelmalla. Biosfäärialueita on nykyisin yhteensä 738 ja niitä on perustettu 134 eri maahan. Tähän joukkoon sisältyy myös 22 valtioiden rajat ylittävää kahden tai useamman maan alueelle ulottuvaa biosfäärialuetta.  

Biosfäärialueiden tavoitteena on edistää ihmisen ja luonnon tasapainoista vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja vapaaehtoisiin toimiin perustuen. Kaikki biosfäärialueet edistävät toiminnassaan luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä sekä kestävyyskasvatusta ja -tutkimusta. 

Biosfäärialueen status on erinomainen työväline kestävän paikallisen ja alueellisen kehittämisen edistämiseen. Toiminnan tavoitteista ja sisällöistä vastaavat alueen omat toimijat; kunnat, maanomistajat, asukkaat, yhteisöt, yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Konsepti on luonteeltaan mahdollistava, ei rajoittava. Kaikkien biosfäärialueiden toiminta perustuu kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön. Biosfäärialue ei siis ole luonnonsuojelualue; se on ennen kaikkea kehittämisalusta, joka mahdollistaa kestävän paikallisen ja alueellisen elinvoiman vahvistamisen ylisukupolvisesti.

Scroll to Top
Skip to content