Päijänteen biosfäärialueen hakuprosessi

Päijänteen biosfäärialueen hakemusvalmistelu käynnistyi syksyllä 2021 Päijänne Biosfääriksi -hankkeen koordinoimana. Alkuperäisenä tavoitteena oli, että hakemus olisi voitu lähettää Unescolle jo syyskuussa 2022. Hakuprosessin kansallisena hyväksyjänä toimivan Ympäristöministeriön aloitteesta on kuitenkin päätetty, että hakemuksen valmisteluaikaa jatketaan vuodella eteenpäin; uutena tavoitteena on, että hakemus jätetään syksyllä 2023.

Hakemusprosessissa kootaan yhteen monipuolisesti tietoa Päijänteen alueen luonnonolosuhteista, historiasta, kulttuurista, elinkeinoista, toimijoista sekä erilaisista kestävää kehitystä edistävistä toiminnoista. Tiedon keräämisessä on hyödynnetty sekä eri alojen asiantuntijaverkostoja että työpajatyöskentelyä. Myös aiheesta aiemmin tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia on hyödynnetty hakemuksen valmistelussa.

Hakemusprosessin edetessä katsetta käännetään vähitellen biosfääritoiminnan käynnistämiseen. Suunnitellun toiminnan temaattisia painopisteitä ovat luonnonvarojen käytön kestävyys, kestävä matkailu sekä kestävä asuminen, vapaa-aika ja kulttuuri. Kaikkea biosfääritoimintaan läpileikkaavia teemoja ovat tiedeperusteisuus ja kestävyyskasvatus. Toimintaa ovat tervetulleita ideoimaan ja toteuttamaan kaikki alueen toimijat, jotka ovat kiinnostuneita edistämään Päijänteen alueen kestävää kehitystä.

Scroll to Top
Skip to content