Päijänteen biosfäärialueen hakuprosessi

Päijänteen biosfäärialueen hakemusvalmistelu on käynnistynyt syksyllä 2021 Päijänne Biosfääriksi -hankkeen koordinoimana. Aikataulullisena tavoitteena on, että valmis hakemus lähetetään Unescolle syyskuussa 2022. Jos hakemus hyväksytään, Päijänteen biosfäärialueen toiminta voi alkaa vuoden 2023 kuluessa.

Nyt meneillään olevassa hakemusprosessissa kootaan yhteen monipuolisesti tietoa Päijänteen alueen luonnon- ja kulttuuriympäristöistä sekä kestävää kehitystä edistävistä toiminnoista ja suunnitelmista. Tiedon keräämisessä hyödynnetään sekä eri alojen asiantuntijaverkostoja että työpajatyöskentelyä. Myös aiheesta aiemmin tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia hyödynnetään hakemuksen valmistelussa soveltuvin osin.

Hakemuksen valmistelutyöhön toivotaan mukaan erityisesti niitä alueen toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita edistämään Päijänteen alueen kestävää kehitystä. Hakemusvalmistelun ja mahdollisesti käynnistyvän biosfääritoiminnan keskeisiä toimijoita ovat alueen kunnat ja niiden asukkaat, maanomistajat, yritykset, yhdistystoimijat sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.

Vieritä ylös
Skip to content