Hakemustiivistelmä on valmis – tutustu ja kommentoi!

Päijänteen biosfäärialueen hakemuksen valmistelu on edennyt loppusuoralle. Nyt käsillä olevaan suomenkieliseen tiivistelmään on koottu hakemuksen keskeiset tietosisällöt ja käynnistettävää toimintaa koskevat suunnitelmat. Unescolle syyskuun lopussa lähetettävään laajempaan englanninkieliseen hakemustekstiin lisätään lähinnä Päijänteen aluetta koskevaa yhteiskunnallista ja ekologista taustatietoa.

Päijänne Biosfääriksi -hanke pyytää hakemustiivistelmästä kommentteja kaikilta biosfääritoiminnasta kiinnostuneilta tahoilta; alueen asukkailta ja maanomistajilta, yhteisöiltä, yrityksiltä, kunnilta sekä oppi- ja tutkimuslaitoksilta. Kommenttien toivotaan kohdistuvan sekä hakemustiivistelmän sisältöön että hakemukseen liitettäviin kehittämisideoihin. Saatuja kommentteja hyödynnetään biosfäärialueen hakemuksen viimeistelyssä.

Kommentointi on avoinna 8.8.2022 – 2.9.2022. Kommentit voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti.

Scroll to Top
Skip to content