Biosfäärialueen toiminnan suunnittelu etenee!

Päijänteen biosfäärialueen toimintaa valmistellaan ja suunnitellaan parhaillaan Jyväskylän yliopistossa Ympäristöministeriön rahoituksella. Heinäkuun loppuun asti ulottuvan rahoituksen avulla rakennetaan pohjaa etenkin biosfäärialueen toiminnan organisoimiselle ja toimijoiden väliselle yhteistyölle.

“Pyrimme löytämään etenkin Suomessa jo toimivilta biosfäärialueilta hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja, jotka tukevat toiminnan sujuvaa käynnistämistä myös Päijänteen alueella. Lisäksi suunnittelussa panostetaan suomalaisten biosfäärialueiden yhteistyön tiivistämiseen”, sanoo projektipäällikkö Mika Määttä.

Meneillään olevan valmistelutyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Suomessa toimivien biosfäärialueiden yhteistyötä erityisesti kestävyyskasvatustoiminnassa. Kuluneen talven ja kevään aikana alustavia keskusteluja konkreettisista yhteistyömuodoista on jo käyty Saaristomeren ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueiden kanssa.

Määtän mukaan erityisesti Saaristomeren biosfäärialueella on tehty erittäin hyvää ja pitkäjänteistä työtä kestävyyskasvatuksen edistämisessä. Tulevaisuudessa biosfäärialueiden välistä yhteistyötä voitaisiin hänen mielestään tehdä esimerkiksi kestävyyskasvatukseen liittyvien tiedeperustaisten kehittämishankkeiden toteutuksessa sekä hyvien käytäntöjen levittämisessä.

“Yhteisissä keskusteluissa on noussut esille lupaavia ajatuksia siitä, miten biosfäärialueet voisivat tehdä tuloksekasta yhteistyötä kestävyyskasvatusasioissa. Tämä yhteistyö tukisi osaltaan varmasti myös kansallisia tavoitteita kestävyysmurroksen edistämisessä”, toteaa Määttä.

Päijänteen biosfäärialueen hakemus jätetään Ympäristöministeriön arvioitavaksi heinäkuun aikana. Mikäli ministeriön arvio on puoltava, voidaan hakemus jättää Unescolle syyskuun loppuun mennessä.

Lapset kalastavat Jyväskylän Säynätsalossa.
Lapset ongella Jyväskylän Säynätsalossa. Kuvaaja: Maria Pecoraro

Kommentoi

Scroll to Top
Skip to content