Mediatiedote 20.1.2022

 Julkaisuvapaa heti

Päijänteen biofäärialueen suunnittelu etenee – avoimissa työpajatilaisuuksissa haetaan ideoita hyvinvoinnin ja elinvoiman kestävään vahvistamiseen

Päijänteelle alueelle haetaan ensi syksynä Unescon biosfäärialueen statusta. Jos hakemus hyväksytään, Päijänne lähikuntineen pääsee osaksi kansainvälistä kestävän kehityksen verkostoa. Hakemusvalmistelussa tarvittavaa tietoa ja biosfäärialueen toimintaan liittyviä kehittämisideoita kootaan yhteen talven ja kevään aikana järjestettävissä avoimissa työpajatilaisuuksissa.

Ensimmäisen, 26.1. järjestettävän työpajan aiheena on kestävyyskasvatus. Helmi-maaliskuussa järjestettävien työpajojen teemoja ovat kestävä matkailu, luonnonvarat, asuminen ja vapaa-aika, ilmastonmuutos ja luontokato sekä vesistöjen kunnostaminen. Koronarajoituksista johtuen työpajatilaisuudet järjestetään joko pääosin tai kokonaan verkkototeutuksena.

Biosfäärialueet suuntaavat tulevaisuuteen

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelma ylläpitää kestävän kehityksen malli- ja oppimisalueiden globaalia verkostoa. Toimintaa organisoidaan paikallisesti, ja sillä on kolme perustehtävää: luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, kestävän kehityksen edistäminen sekä ympäristötutkimuksen ja -kasvatuksen vahvistaminen. Käytännön tasolla biosfäärialuetta voidaan käyttää toimijoiden yhteistyöalustana ja resurssien hankkijana erilaisille kestävää kehitystä edistäville tutkimus- ja kehittämistoiminnoille.

Biosfäärialueiden toiminnassa korostuu vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva paikallinen kehittämistyö. ”Biosfäärialueen toiminta soveltuu hyvin kestävän aluekehittämisen työvälineeksi, oli kyse sitten elinkeinoelämän uudistamisesta, yhteisöjen hyvinvoinnista tai kulttuurin elävöittämisestä”, sanoo Päijänne Biosfääriksi -hankkeen projektipäällikkö Mika Määttä.

Scroll to Top
Skip to content